Case Study Detail
Language: Swedish
 

TOGNUM: Tognum America installerar automatiska mini-load-orderplocksystem av typ gods-till-person från TGW
 

Company:
 Tognum
Sector:
 Manufacturing


TGW meddelar att Tognum America har installerat en högdensitets automatiskt lagrings- och hämtningssystem (AS/RS) för enkla komponenter vid företagets nya MTU Parts Logistics Centre för Nordamerika, nära Detroit.

MTU är ett av världens ledande märken för stora dieselmotorer och kompletta framdrivningssystem inom en mängd tillämpningar, som marin drift, kraftgenerering, tunga fordon och spårbundna fordon. Tognum America ansvarar för försäljning och service av MTU-motorer och MTU-kraftsystem i Nordamerika och Latinamerika.

Projektet var en del av en övergång till ett nytt 395 000 kvadratmeter stort distributionscenter som nu betjänar hela den nordamerikanska verksamheten för dieselmotorprodukter, komponenter och reservdelar. Projektet hade en mycket aggressiv tidplan, från kontraktsskrivning till ett helt installerat och fungerande system på mindre än sju månader.

 

read the full case study >>
(external link)
  
  
Consult TGW Case Study in:
Chinese Danish English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

 

Other Case Study of
TGW
in Swedish: