Case Study Detail
Language: Swedish
 

WACKER SILTRONIC: Commissioner - Den perfekta lösningen för e-handelssystem.
 

Company:
 Wacker Siltronic
Sector:
 Other Industries


MÅL
Ett lagersystem för silikonstänger för WAVER-tillverkningen. Hög pålitlighet i lagret och optimalt utnyttjande av den begränsade ytan i en befintlig byggnad var de viktigaste kraven. Silikonstängerna bör lagras centralt och kunna hämtas för snabb produktion.

LÖSNING
En Commissioner har integrerats i två våningar i den befintliga byggnaden. Tack vare den höga lagerdensiteten och den lilla lageryta som behövs kan silikonstängerna lagras på en minimal yta. Omedelbart vid ankomsten läggs varorna in i lagret och registreras. Stängerna kan sedan hämtas ”just in time” för vidarebearbetning i tre olika arbetsskift.

 

read the full case study >>
(external link)
  
  
Consult TGW Case Study in:
Chinese Danish English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

 

Other Case Study of
TGW
in Swedish: