Case Study Detail
Language: Danish
 

LANCE
 

Company:
 Lance
Sector:
 Forbrugsvarer


Virksomhed
Lance er en førende producent og distributør af snack. Virksomhedens produkter distribueres via et direkte til butik-leveringssystem med ca. 1.400 salgsruter, et netværk af selvstændige distributører og direkte forsendelser til detailkundesteder.

Problem
Lance havde brug for at øge synligheden, forbedre prognosenøjagtigheden og øge varefriskheden for forbrugere.

Løsning
Lance anvendte Logility Voyager Solutions™ og forbedrede prognosenøjagtigheden, reducerede antallet af dage på lager, mindskede færdigvarelageret og accelererede salgs- og driftsplanlægningssamarbejdet.

 

read the full case study >>
(external link)