Case Study Detail
Language: Swedish
 

BESTSELLER: Bestseller-projektet uppfyller de strängaste kraven på miljö- och samhällsansvar
 

Company:
 Bestseller
Sector:
 Apparel Distribution


BESTSELLERS NYA LOGISTIKCENTRAL SÄTTER MILJÖN I FRÄMSTA RUMMET MED UTRUSTNING FRÅN TGW OCH CRISPLANT
- Bestseller investerar i ett nytt, automatiserat logistikcenter som är konstruerat av TGW och Crisplant
- Systemet är konstruerat för att minimera koldioxidutsläppen och det generella koldioxidavtrycket
- TGW och Crisplant tecknade även ett femårigt fullservicekontrakt för att driva och serva de nya materialhanteringssystemen

DET NYA BESTSELLER-PROJEKTET UPPFYLLER DE STRÄNGASTE KRAVEN PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR
TGW Systems Integration – en ledande leverantör av internlogistiksystem – och Crisplant – globalt ledande inom automatiserade hanteringssystem – fick i uppdrag att installera ett toppmodernt lager och distributionssystem i det nya Logistics Centre North för klädesåterförsäljaren Bestseller, i Haderslev, Danmark. Under avtalsförhandlingen för det nya projektet lade Bestseller särskild vikt vid att de högsta kraven på miljö- och samhällsansvar skulle uppfyllas, samt att skapa bästa möjliga arbetsförhållanden för personalen.

Under installationen av materialhanterings-, lagrings-, sorterings- och styrsystemet hade TGW Systems Integration och Crisplant ett nära samarbete för att installera ett ”grönt” system med TGW:s automatiserade kartonglager mini-load, utrustning för kartong- och palltransportörer och lagerhanteringsystem, samt ett sorterverk från Crisplant av typ LS-4000E.

 

read the full case study >>
(external link)
  
  
Consult TGW Case Study in:
Chinese Danish English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

 

Other Case Study of
TGW
in Swedish: