eng
About   |   CP Login   |   Newsletter
Demand & Supply Chain Management Evolution


     
Case Study Detail
Language: Swedish

NG2: NG2 bygger det största automatiserade logistikcentret inom den östeuropeiska skobranschen tillsammans med TGW

 
 
 

Company:

 NG2

Sector:  Apparel Distribution
Tag:  
 
 


NG2 BYGGER DET STÖRSTA AUTOMATISERADE LOGISTIKCENTRET INOM DEN ÖSTEUROPEISKA SKOBRANSCHEN TILLSAMMANS MED TGW
För att möjliggöra framtida tillväxt och förbättra logistikprocesserna, investerar NG2-gruppen i ett nytt distributionscenter. Företaget valde att följa en trend bland många skoåterförsäljare i världen. Genom att dra nytta av de erfarenheter som dessa har gjort, ligger NG2 även steget före de flesta konkurrenterna.

SNABBT FÖRÄNDRADE KRAV INOM SKO- OCH KLÄDESBRANSCHEN PRESSAR MANUELLA DISTRIBUTIONSCENTRALER TILL DET YTTERSTA.
Både sko- och klädesbranschen är snabbt växande delar världsekonomin. En av de viktigaste utmaningarna inom skobranschen är att snabbt kunna svara upp mot trender och moden som ändras snabbt. En annan utmaning är att frekvent kunna leverera de senaste produkterna till butikerna. För att inte förlora en kund, måste orderexpedieringen skötas snabbt och dynamiskt. Dagens distributionscentraler för stora återförsäljare levererar miljontals skor till hundratals butiker varje vecka. Traditionella manuella distributionscentraler kan inte längre hantera så stora godskvantiteter snabbt och effektivt.

NG2-gruppen är Polens ledande skoåterförsäljare och en av landets största skoproducenter. För närvarande har NG2-gruppen ett nätverk av 708 butiker inklusive butiker för välkända märken som CCC, Boti och Quazi. NG2:s marknadsandel av den polska skoåterförsäljarbranschen uppskattas ligga på omkring 10 %. Statistiskt sett köper polska medborgare 3,5 par skor per capita och år. Om detta jämförs med de fem par skor som en västeuropé i genomsnitt köper varje år, har den polska marknaden en stor tillväxtpotential.

 

 

read the full case study >>
(external link)
  
 
 
Consult TGW Case Study in:
 Chinese  Danish  English  French  German  Italian  Polish  Portuguese  Russian  Spanish  Turkish

Other Case Study of
TGW
in Swedish
:

AESCULAP: TGW hade ett nära samarbete med Aesculap för att utveckla ett kostnadseffektivt logistiksystem

AGROMEDITERRÁNEA: Automatiskt system för snabb och effektiv lagring, paketering och distribution

APRA-NORM: Komplett ombyggnad av automatiserat lager & informationsåtervinning

BESTSELLER: Bestseller-projektet uppfyller de strängaste kraven på miljö- och samhällsansvar

BÖLLHOFF: Böllhoff – dynamiskt order/buffertsystem för mer flexibla processer

DAIMLER: För att maximera effektiviteten i det ingående lagerflödet, valde den tyske fordonsjätten internlogistikspecialisten TGW.

DROPBOX: Orderplockning i mästarklass

ERCO: ERCO:s produktion kännetecknas av flexibilitet genom intelligent automatisering

ESPRIT: TGW utrustar Esprit med en DropBox-lösning

FASTENAL:

FIEBIG: Fiebig lyckades förbättra sin leveransberedskap med hjälp av ett nytt materialhanteringssystem

GANTER: 'Våra kunder står i fokus'

HAMA: Hama kände förtroende för TGW:s högkvalitativa mekaniska utrustning och pris-/prestandaförhållande.

HEILMEIER & WEINLEIN: Vår strategi var att centralisera hela logistiken för godsmottagning, produktionsförsörjning och avsändning

HELLA: Den nya logistikcentralen har både tillverknings- och distributionsfunktioner.

HÖRBIGER ORIGA: Optimalt utnyttjande av lagringsytan genom förvaringslösningar med dubble-deep

INGRAM MICRO: Den nya distributionscentralen organiseras för att ge maximal effektivitet och prestanda

INTERSPORT POLAND: Låt människor njuta av idrott – Det nya logistikcentret för INTERSPORT Polen ger potential för det växande företaget.

JACK WOLFSKIN: 'TGW har hjälpt oss att ta oss ut ur stenåldern och in i den logistiska samtiden.'

LENZE: Blir Europas logistiknav tillsammans med TGW

LISEC: Huvudmålet var att kraftigt reducera antalet övertidstimmar

MAFELL AG: Intuitiv verktygshantering, strategiskt tänkande inom logistik

MUSIC STORE: Music Store i harmoni med TGW:s logistik

OBERALP GROUP (SALEWA): Salewa – Energeffektivt distributionscenter

OTTO BOCK: Otto Bock valde att implementera ett nytt logistikkoncept från TGW

PETCO: Teknikmix hos Petco

ROSSMANN: Hantera inkommande ordrar snabbt och effektivt

SOFT-CARRIER: soft-carrier har automatiserat sitt logistiksystem för godsmottagning, lagerhantering, plockning och avsändning

SPITZ: Automatiska logistiklösningar ger kortare leveranstider, samt snabba och flexibla leveranser

STARLIM//STERNER: Den extremt positiva verksamhetsutvecklingen krävde att logistiksystemet optimerades

THOMANN: Lyssna till de bästa

TOGNUM: Tognum America installerar automatiska mini-load-orderplocksystem av typ gods-till-person från TGW

TRIUMPH: Triumph använder s.k. silo sharing: tre olika lagersystem under samma tak

UMBREIT: Lagring av mer än 330 000 boktitlar med leveranser nästföljande dag

VW OTLG: strategiskt viktiga platser har förbättrats genom ett enhetligt och optimerat materialflödeskoncept

WACKER SILTRONIC: Commissioner - Den perfekta lösningen för e-handelssystem.

WEETABIX: Weetabix har investerat i ett modernt pallagringssystem, inklusive det intelligenta TGW Muli-systemet.

WEIDMÜLLER: Weidmüller levererar gods i allt från små volymer till kompletta system