Case Study Detail
Language: Swedish
 

NG2: NG2 bygger det största automatiserade logistikcentret inom den östeuropeiska skobranschen tillsammans med TGW
 

Company:
 NG2
Sector:
 Apparel Distribution


NG2 BYGGER DET STÖRSTA AUTOMATISERADE LOGISTIKCENTRET INOM DEN ÖSTEUROPEISKA SKOBRANSCHEN TILLSAMMANS MED TGW
För att möjliggöra framtida tillväxt och förbättra logistikprocesserna, investerar NG2-gruppen i ett nytt distributionscenter. Företaget valde att följa en trend bland många skoåterförsäljare i världen. Genom att dra nytta av de erfarenheter som dessa har gjort, ligger NG2 även steget före de flesta konkurrenterna.

SNABBT FÖRÄNDRADE KRAV INOM SKO- OCH KLÄDESBRANSCHEN PRESSAR MANUELLA DISTRIBUTIONSCENTRALER TILL DET YTTERSTA.
Både sko- och klädesbranschen är snabbt växande delar världsekonomin. En av de viktigaste utmaningarna inom skobranschen är att snabbt kunna svara upp mot trender och moden som ändras snabbt. En annan utmaning är att frekvent kunna leverera de senaste produkterna till butikerna. För att inte förlora en kund, måste orderexpedieringen skötas snabbt och dynamiskt. Dagens distributionscentraler för stora återförsäljare levererar miljontals skor till hundratals butiker varje vecka. Traditionella manuella distributionscentraler kan inte längre hantera så stora godskvantiteter snabbt och effektivt.

NG2-gruppen är Polens ledande skoåterförsäljare och en av landets största skoproducenter. För närvarande har NG2-gruppen ett nätverk av 708 butiker inklusive butiker för välkända märken som CCC, Boti och Quazi. NG2:s marknadsandel av den polska skoåterförsäljarbranschen uppskattas ligga på omkring 10 %. Statistiskt sett köper polska medborgare 3,5 par skor per capita och år. Om detta jämförs med de fem par skor som en västeuropé i genomsnitt köper varje år, har den polska marknaden en stor tillväxtpotential.

 

read the full case study >>
(external link)
  
  
Consult TGW Case Study in:
Chinese Danish English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

 

Other Case Study of
TGW
in Swedish: