Case Study Detail
Language: Swedish
 

APRA-NORM: Komplett ombyggnad av automatiserat lager & informationsåtervinning
 

Company:
 apra-norm
Sector:
 Manufacturing


apra-norm Elektromechanik GmbH, med säte i Mehren/Eifel (Tyskland), är en ledande leverantör av 19" elektronikchassin och skåpsystem för elektriska och elektroniska konstruktioner, medicinteknik, mekaniska konstruktioner, processmätning och styrteknologi och många andra tillämpningsområden. Med hjälp av olika tillverkningstekniker tillverkar företaget produkter i valsat stål, höghållfast stål, aluminium och plast i serier på mellan 1 och 100 000 delar.

Sedan 1999 använder apra-norm ett automatiserat lager för tillverkningsdelar som har implementerats av TGW. 2009 hade kraven på kapacitet och tillverkningsprocesser ökat avsevärt, vilket även krävde att logistiken sågs över. Logistikkonsultföretaget Neef anlitades för att analysera behoven och skapa ett nytt logistikkoncept.

KRAV & MÅLSÄTTNING
- öka effektiviteten vid arbetsstationerna (i för lager zonen) med 50 %
- optimera lagerprocesserna
- drastisk reducering av riskerna för brist
- ett flexiblare lagerhanteringssystem

FÖRDELAR FÖR APRA-NORM
- kort stopptid under ombyggnad(2 arbetsdagar)
- högre tillförlitlighet
- bättre utnyttjande av lagerkapacitet
- bättre driftskompatibilitet för de anställda
- hög driftssäkerhet

 

read the full case study >>
(external link)
  
  
Consult TGW Case Study in:
Chinese Danish English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

 

Other Case Study of
TGW
in Swedish: